top of page

פתיתים של אסם

בשיתוף עם פשה פוגץ', ארט: בת אל סוויסה

ילדים מתוך מותגי חטיפים של אסם מפרסמים את הפתיתים של אסם

ביסלי.jpg
ביסלי ילדים.jpg
במבה.jpg
במבה אוטובוס.jpg
bottom of page